(22) 211 16 61

Poniższe ceny obowiązują od dnia 14/11/2022

Psychiatria:

Psychologia:

 • Konsultacja psychologiczna (50min.) - od 170 zł  do 230 zł (w zależności od specjalisty)  Umów OnLine
 • Psychoterapia indywidualna (50 min.) - od 170 zł do 230 zł (w zależności od specjalisty)
 • Terapia par (90 min.) - od 250 zł 
 • Terapia rodzinna (90 min.) - 400 
 • Badanie psychologiczne dzieci i młodzieży - w tym badanie intelektu,
  stanu emocjonalnego młodego człowieka, więzi rodzinnych (4x50 min.) - 600-1500 zł 
 • ​Trening słuchowy metodą Tomatisa (I etap) - 2400zł   (30 godzin)
 • Diagnoza do usługi terapeutycznej Tomatisa (120 min.) -  200 zł Umów OnLine

Mediacje: (ceny do indywidualnego ustalenia)

 • Konsultacje indywidualne  w sprawach konfliktowych i sporach (60 min.) 
 • Posiedzenie mediacyjne wstępne (60 min.)
 • Posiedzenie mediacyjne wspólne (do 120 min.) 
 • Jednorazowa opłata kancelaryjna (przygotowanie dokumentów, korespondencja) 
 • Mediacje w pozasądowych sprawach majątkowych 

 

Warsztaty:

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - 1 spotkanie 90 minut - 150 zł

​​Wizyty psychologiczne i terapeutyczne należy odwoływać najpóźniej 24h przed planowanym spotkaniem. W przypadku nie odwołania pacjent ponosi opłatę w wysokości 100% wartości wizyty.

Regulamin organizacyjny Akademii Psyche dostępny jest do wglądu w wersji papierowej w recepcji Poradni.

Projekt i wykonanie DUX Promotion
Akademia Psyche Facebook
Akademia Psyche Google+
Akademia Psyche Twitter