(22) 211 16 61

Poniższe ceny obowiązują od dnia 1/03/2019

Psychiatria:

Psychologia:

 • Konsultacja psychologiczna (50min.) - 130/150 zł - Umów OnLine
 • Psychoterapia indywidualna (50 min.) - 130 zł 
 • Terapia psychologiczno-pedagogiczna (50 min.) - 130 zł
 • Terapia par (90 min.) - 200 zł 
 • Terapia rodzinna (90 min.) - 200 zł
 • Badanie psychologiczne dzieci i młodzieży - w tym badanie intelektu,
  stanu emocjonalnego młodego człowieka, więzi rodzinnych (4x50 min.) - 500 zł 
 • Trening metapoznawczy indywidualny (50 mn.) - 150 zł​
 • ​Trening słuchowy metodą Tomatisa (I etap) - 1990 zł   PROMOCJA!
 • Diagnoza do usługi terapeutycznej Tomatisa (120 min.) -  200 zł 150 zł  PROMOCJA! - Umów OnLine

Mediacje:

 • Konsultacje indywidualne  w sprawach konfliktowych i sporach (60 min.) - 190 zł
 • Posiedzenie mediacyjne wstępne (60 min.) - 190 zł
 • Posiedzenie mediacyjne wspólne (do 120 min.) - 370 zł
 • Jednorazowa opłata kancelaryjna (przygotowanie dokumentów, korespondencja) - 200 zł
 • Mediacje w pozasądowych sprawach majątkowych - dodatkowa jednorazowa opłata 1% w.p.s. nie mniej niż 200 zł i nie więcej niż 15 000 zł

​​Dietetyka:

Warsztaty:

 • Trening metapoznawczy grupowy (8 spotkań po 50 minut) - 800 zł
 • Trening metapoznawczy indywidualny (10 spotkań po 50 minut) - 1450 zł
 • Jak dobrze poczuć się z samym sobą (5 spotkań po 2 godziny) - 350 zł
 • Dziecko moim mistrzem (5 spotkań po 2 godziny) - 350 zł
 • Będę mamą, będę tatą (5 spotkań po 2 godziny) - 350 zł
 • Dziecko a Internet (1 spotkanie 3 godziny) - 150 zł
 • Jak poznać, czy dziecko sięga po narkotyki (1 spotkanie 3 godziny) - 150 zł
 • Dialog motywujący - (1 spotkanie 50 minut) - 130 zł
 • Warsztat umiejętności rodzicielskich (10 spotkań po 3 godziny) - 1000 zł/rodzic; 1600 zł/rodzice
 • Szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko (10 spotkań po 2 godziny) - 700 zł
 • Ciąża bez tabu (8 spotkań po 1,5 godziny) - 480 zł/osoba; 760 zł/para
 • Zajęcia redukcji stresu (5 spotkań po 2 godziny) - 350 zł
 • Komunikacja międzypokoleniowa w rodzinie (5 spotkań po 2 godziny) - 350 zł

​​Wizyty psychologiczne i terapeutyczne należy odwoływać najpóźniej 24h przed planowanym spotkaniem. W przypadku nie odwołania pacjent ponosi opłatę w wysokości 100% wartości wizyty.

Regulamin organizacyjny Akademii Psyche dostępny jest do wglądu w wersji papierowej w recepcji Poradni.

Projekt i wykonanie DUX Promotion
Akademia Psyche Facebook
Akademia Psyche Google+
Akademia Psyche Twitter
Live Chat Software