(22) 211 16 61

Akademia Psyche w Warszawie na Ursynowie (Stokłosy) to zespół  wysokiej klasy lekarzy psychiatrów i psychologów, przygotowany do pracy z dorosłymi oraz z dziećmi i młodzieżą.

Aby terapia przynosiła najlepsze rezultaty powołaliśmy dwa zespoły terapeutyczne

 

Nasi terapeuci to certyfikowani specjaliści, stale podnoszący swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w dodatkowych kursach i szkoleniach.

Stałe samodoskonalenie pozwala nam leczyć zgodnie z najnowszymi wytycznymi. 

Każda proponowana przez nas terapia jest zindywidualizowana, dostosowana do potrzeb. 

 

Rozmowa prowadzona w kameralnych warunkach i w atmosferze zaufania to podstawa dobrej współpracy z pacjentem. 

Troska o naszych pacjentów wymaga od nas pełnego zaangażowania

 

Profesjonalizm, doświadczenie kliniczne oraz dobra komunikacja

pozwalają nam skutecznie leczyć i zdobywać uznanie naszych pacjentów.

 

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Od ponad 15 lat zajmuje się szerokorozumianą problematyką uzależnień.

 Umów wizytę on-line

Psycholog, Pedagog resocjalizacyjny

Od 2010 r. łączy pracę praktyczną z działalnością naukowo – badawczą  głównie w obszarze psychologii agresji i psychologii wychowawczej.

 Umów wizytę on-line

Lekarz. Specjalista psychiatra. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończył w 1993 roku. Po odbyciu stażu podyplomowego podjął pracę w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Łodzi. W 1998 roku uzyskał tytuł specjalisty I stopnia w zakresie psychiatrii.

 Umów wizytę on-line

Lekarz. Specjalista psychiatra oraz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Jest absolwentką wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończyła w 2001r. Specjalizację odbyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Od 2002r. pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, ostatnio jako zastępca ordynatora. 

 Umów wizytę on-line

Lekarz. Specjalista Psychiatra. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (2003r.), specjalizację z psychiatrii odbyła w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, następnie pracowała w Oddziale Chorób Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz poradni przyklinicznej. 

 Umów wizytę on-line

Mediator. Stały mediator w Sądzie  Okręgowym w Warszawie oraz w Sądzie  Okręgowym Warszawa-Praga. Uprawniona do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalizacja Psychologia Kliniczna.
Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie (CTSR).

 Umów wizytę on-line

Psycholog. Prowadzi warsztaty rozwojowe, szkolenia, grupy wsparcia, pomoc psychologiczna, poradnictwo,psychodermatologia, konsultacje, interwencja kryzysowa. 

Ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 Umów wizytę on-line

Psycholog ze specjalnością kliniczną, psychoterapeuta.
Obecnie pełni funkcję psychologa w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN.​

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie- psycholog ze specjalnością kliniczną . Absolwentka Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu- pedagog , historyk. Ukończyła 4-letnie szkolenie w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia. Obecnie pełnie funkcję psychologa w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN.

 Umów wizytę on-line

​Psycholog. Trener umiejętności psychospołecznych, muzykoterapeutka. 

Zajmuje się warsztatową pracą z grupą oraz praktyką indywidualną. Specjalizuje się we wspieraniu rozwoju osobistego, rozwoju kompetencji osobistych oraz interwencji kryzysowej

 Umów wizytę on-line

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła pięcioletni Kurs   psychoterapii w ujęciu systemowo-psychodynamicznym zorganizowany przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii C.M. Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kurs Systemowej Terapii Rodzin w Instytucie Psychiatrii I Neurologii w Warszawie.

 Umów wizytę 

 

 Umów wizytę on-line

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła  4 – letnie szkolenie w psychoterapii  w Szkole Terapii Poznawczo Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, rekomendowaną  przez Polskie Towarzystwo psychologiczne. Uczestniczy  również w szkoleniach i konferencjach poszerzających wiedzę, umiejętności terapeutyczne i trenerskie.

 Umów wizytę on-line

Psycholog w trakcie szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Absolwentka Wydziału Psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie ze specjalnością psychoterapia i terapia seksualna pod kierownictwem prof. Lwa Starowicza

 Umów wizytę on-line

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia.

 Umów wizytę on-line

Projekt i wykonanie DUX Promotion
Akademia Psyche Facebook
Akademia Psyche Google+
Akademia Psyche Twitter