(22) 211 16 61

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Od ponad 15 lat zajmuje się szerokorozumianą problematyką uzależnień.

 Umów wizytę on-line 

 

Odbył liczne szkolenia z tematyki pośrednio i bezpośrednio związanej z uzależnieniami, min: „Uzależnienie od hazardu”, „Uzależnienie od sexu”, „Praca ze sprawcami przemocy”, „Szkolenie dla biegłych sądowych – w przedmiocie uzależnień od alkoholu”.

Ukończył wieloetapowe specjalistyczne szkolenie w przedmiocie „Terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków” zwieńczone certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Poradniach Odwykowych. Od kilkunastu lat związany zawodowo z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Pruszkowie.

Specjalizuje się w:

  • Diagnoza uzależnienia – alkohol, narkotyki, dopalacze, leki, hazard,
  • Diagnostyka współuzależnienia,
  • Praca z rodzinami w obszarze uzależnienia i problematyki pośrednio związanej z uzależnieniem,
  • Syndrom DDA i  DDD,
  • Problematyka wczesnej abstynencji
  • Pomoc w radzeniu sobie z sytuacją nawrotu choroby.

Prowadzi konsultacje indywidualne, grupy terapeutyczne oraz treningi i warsztaty podnoszenia umiejętności utrzymywania trwałych abstynencji.


Projekt i wykonanie DUX Promotion
Akademia Psyche Facebook
Akademia Psyche Google+
Akademia Psyche Twitter