(22) 211 16 61

Mediator. Stały mediator w Sądzie  Okręgowym w Warszawie oraz w Sądzie  Okręgowym Warszawa-Praga. Uprawniona do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.Prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe w konfliktach rodzinnych, sprawach rozwodowych
(w tym uzgodnienia dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów dzieci z rodzicami po rozwodzie, alimentów), w sprawach cywilnych, majątkowych, z zakresu prawa pracy i karnych.

Doświadczony mediator, wykładowca, trener, coach. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie mediacji, udziela konsultacji i wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i sporów.  Prowadzi także szkolenia i warsztaty z metod rozwiązywania konfliktów oraz komunikacji w konflikcie.


Projekt i wykonanie DUX Promotion
Akademia Psyche Facebook
Akademia Psyche Google+
Akademia Psyche Twitter