(22) 211 16 61

Trening umiejętności społecznych mają na celu wsparcie rozwoju i  funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży. W szczególności dedykowane są one dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trudnościami w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej (np. szkole).Celem proponowanych zajęć jest między innymi kształtowanie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do sprawnego porozumiewania z innymi ludźmi, zdobycie większej wiedzy o emocjach swoich oraz innych osób (rozwój empatii), rozwój umiejętności niezbędnych do nawiązywania kontaktów z innymi dziećmi oraz możliwości współpracy w grupie rówieśniczej. Jednocześnie dbamy o rozwój poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, które często w związku z trudnościami występującymi w relacjach z kolegami i koleżankami oraz brakiem akceptacji w grupie  są obniżone.

Warsztaty i proponowane zajęcia dostosowane są do wieku i indywidualnych możliwości każdego z uczestników. Na zajęciach panuje miła i bezpieczna atmosfera, która pozwala na nabywanie i trenowanie umiejętności społecznych w grupie dzieci, a więc nawiązując bezpośrednie kontakty z innymi ludźmi.

Zajęcia zostały skonstruowane w taki sposób by wspierać rozwój dzieci w obszarach, w których najczęściej spotyka się u nich trudności, takich jak komunikacja (aktywne słuchanie, nawiązywanie kontaktu, przekaz niewerbalny), emocje (umiejętności nazywania, wyrażania, rozpoznawania emocji,  uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami), zastępowanie zachowań agresywnych zachowaniami akceptowanymi społecznie, rozwiązywanie konfliktów.

W celu zapisania się na warsztat prosimy o kontakt na adres recepcja@akademiapsyche.pl lub na nr tel. 22 211 16 61


Projekt i wykonanie DUX Promotion
Akademia Psyche Facebook
Akademia Psyche Google+
Akademia Psyche Twitter