(22) 211 16 61

Terapia Metodą Tomatisa to trening słuchowy, w którym poprzez specjalne oddziaływanie dźwiękami na narząd słuchu, trwale modyfikujemy sposób słyszenia na poszczególnych częstotliwościach. Dzięki temu działamy stymulująco na wybrane obszary mózgu, przygotowujemy je do nowego rodzaju aktywności i rozwijamy możliwości intelektualne.Metoda Tomatisa wpływa w sposób naturalny i nieinwazyjny na układ słuchowy oraz mózg, w efekcie czego prowadzi do znaczącej poprawy w zakresie umiejętności uczenia się, skupiania uwagi, komunikacji, czytania, słuchania oraz procesów integracji sensorycznej.

Trening słuchowy  jest dobierany indywidualnie, programowany przez terapeutę Tomatisa i prowadzony na specjalnym sprzęcie, który jest wyrobem medycznym.

Indywidualny program komponowany jest na podstawie badania uwagi słuchowej i lateralizacji słuchu, wywiadu oraz obserwacji.

Udowodniono naukowo, że jest skuteczny w zaburzeniach związanych z ruchem, mową oraz emocjami

A w szczególności w problemach ze:

- słabą koordynacją ruchową

- zaburzeniami równowagi

- nadpobudliwością psychoruchową

- czytaniem i pisaniem

- jąkaniem

- rozumieniem poleceń, pytań, mowy

- słabą koncentracją uwagi

- nieśmiałością i wycofywaniem się z kontaktów

- niską motywacją do działania

- obniżonym nastrojem i stanami depresyjnymi

- przemęczeniem

- nadwrażliwością na dźwięki

 

Trening słuchowy Tomatisa jest wskazany dla osób z:

 

- opóźnieniem psychoruchowym

- ADHD

- autyzmem

- zaburzeniami zachowania

- zespołem Downa

- zaburzeniami procesów integracji sensorycznej

- zaburzeniami mowy i języka

- dysleksją

- dla pracujących głosem- poszerza brzmienie i siłę głosu

- dla osób z chronicznym zmęczeniem

 

Warunkiem przystąpienia do terapii metodą Tomatisa jest odbycie wstępnej konsultacji diagnostycznej.

Pierwszy etap dostępny w cenie promocyjnej 1990 zł

Konsultacja diagnostyczna - 200 zł 150 zł PROMOCJA!

 

 Umów wizytę on-line


Projekt i wykonanie DUX Promotion
Akademia Psyche Facebook
Akademia Psyche Google+
Akademia Psyche Twitter