(22) 211 16 61

Uruchamiamy dla Państwa najbardziej zaawansowany  technologicznie sprzęt multimedialny oraz oprogramowanie do terapii metodą Tomatisa, ,posiadający certyfikat wyrobu medycznego Tuv Nord, certyfikat bezpieczeństwa PCBC (CE 2274), nagrody i medale Quality International 2014, Medal Europejski XXVI edycja.  Nasi terapeuci przeszkoleni są przez specjalistów z Instytutu Atlantis z Belgii. Tworzą indywidualny program terapeutyczny na podstawie badania uwagi słuchowej i lateralizacji słuchu, oraz wywiadu.Metoda Tomatisa to trening kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych częstotliwościach, który wpływa na poprawę percepcji słuchowej i na trwałą modyfikację głosu. Profesor Alfred Tomatis udowodnił, że narząd słuchu w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację, koordynację ruchową, a także napięcie mięśniowe.
Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mozarta i chorałów gregoriańskich stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Zwiększa to wydajność recepcyjną mózgu oraz polepsza percepcję bodźców zewnętrznych, co umożliwia lepsze funkcjonowanie w sferze motorycznej, językowej, komunikacyjnej i społecznej. Mając lepszą sprawność w zakresie percepcji słuchowej, można osiągać lepsze rezultaty w nauce, kontaktach z otoczeniem oraz lepsze samopoczucie.

Są to sprawdzone efekty terapii
DLA DZIECI – w zaburzeniach językowych, komunikacji i koncentracji, nauce, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, zaburzeniach koordynacji ruchowej, zachowania np. ADHD, autyzm,
DLA DOROSŁYCH - zaburzenia głosu, stres, depresja, nauka języków obcych,
DLA OSÓB STARSZYCH - problemy z pamięcią, szumy uszne, Alzheimer.


Projekt i wykonanie DUX Promotion
Akademia Psyche Facebook
Akademia Psyche Google+
Akademia Psyche Twitter