(22) 211 16 61

​Psycholog. Trener umiejętności psychospołecznych, muzykoterapeutka. 

Zajmuje się warsztatową pracą z grupą oraz praktyką indywidualną. Specjalizuje się we wspieraniu rozwoju osobistego, rozwoju kompetencji osobistych oraz interwencji kryzysowej

 Umów wizytę on-line 

 

 

Prowadzi szkolenia, warsztaty, treningi, konsultacje, coaching i terapię w zakresie komunikacji, autoprezentacji, integracji zespołów, obsługi klientarozwiązywania konfliktów, technik antystresowych, twórczego myślenia, motywacji, zarządzania czasem, wyznaczania i realizowania celów, asertywności, rozwoju zawodowego i osobistego oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Współpracuje jako psycholog z instytucjami szkoleniowymi i terapeutycznymi. Szkoli pedagogów, wychowawców i terapeutów w zakresie muzykoterapii. W praktyce szkoleniowej i warsztatowej posługuje się także niestandardowymi metodami pracy.

 • Magister psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Magister muzykologii UKSW
 • Instruktor improwizacji tańca i symboliki ciała (Institut für Tanz - und Bewegungsdynamik, Essen).
 • Uzyskała certyfikat muzykoterapii grupowej w psychiatrii i psychoterapi ( Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa)
 • Certyfikat RTZ – uprawnienia do korzystania z Racjonalnej Terapii Zachowań (Normann- Benett)
 • Ukończyła Szkołę Trenerów METRUM
 • Odbyła szkolenia choreoterapeutyczne (Polski Teatr Tańca),
 • Kurs dramy I i II stopnia (Stowarzyszenie ASSITEJ),
 • Szkolenie psychodramy Morenowskiej ( Polski Instytut Psychodramy),
 • Szkolenie „Muzyka i Psychodrama” u Josepha Morena (Europejski Instytut Psychodramy, Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP),
 • Treningi motywacyjne Mariusza Szuby
 • Dyplom wydziału wokalnego Studia Sztuki, (Warszawa),

 

Jest założycielką oraz vice- prezesem fundacji „NIE TYLKO...”. 

 


Projekt i wykonanie DUX Promotion
Akademia Psyche Facebook
Akademia Psyche Google+
Akademia Psyche Twitter