(22) 211 16 61

Terapia jest niezbędna w sytuacjach, podczas których dziecko przeżywa trudności emocjonalno-społeczne, kłopoty w nauce...Terapia jest niezbędna w sytuacjach, podczas których dziecko przeżywa:

Trudności emocjonalno-społeczne:

 • ma trudności z okazywaniem uczuć i emocji
 • jest nadwrażliwe na opinię społeczną
 • jest zamknięte w sobie
 • jest nadmiernie lękliwe, płaczliwe
 • wykazuje brak wiary w siebie i swoje możliwości
 • nie radzi sobie ze stresem
 • jest nadmiernie pobudzone psychofizycznie, nerwowe, wybuchowe lub agresywne
 • wykazuje brak motywacji do życia i pracy nad sobą
 • ma trudności z nawiązywaniem nowych kontaktów z rówieśnikami,
 • nie potrafi przez dłuższy czas utrzymać właściwych stosunków z rówieśnikami,
 • jest nadwrażliwe np. (na hałas, światło, dźwięk)
 • na trudności z zasypianiem lub utrzymaniem snu.

Trudności w nauce:

 • nie radzi sobie z nauką
 • ma problemy z koncentracją uwagi lub zapamiętywaniem
 • osiąga efekty nieadekwatne do swoich możliwości lub włożonego w naukę wysiłku
 • przeżywa w szkole nadmierny stres
 • popełnia liczne błędy w pisaniu, brzydko pisze
 • zbyt wolno czyta lub nie rozumie czytanego tekstu
 • ma trudności specyficzne dla dysleksji, dysgrafii i dysortografii

 

 Umów wizytę on-line


Projekt i wykonanie DUX Promotion
Akademia Psyche Facebook
Akademia Psyche Google+
Akademia Psyche Twitter