(22) 211 16 61

Terapia rodzinna jest cyklem spotkań, w którym uczestniczy zazwyczaj cała rodzina. W sesjach terapeutycznych może brać udział każdy członek rodziny, bądź bliska osoba, która w istotny sposób wpływa na relację, powodującą kłopot i trudności w sytuacji rodzinnej. Podczas spotkań terapeuta towarzyszy rodzinie w procesie wzajemnej komunikacji. W sposób obiektywny i neutralny, nie osądzając i nie biorąc żadnej ze stron, terapeuta pomaga rozwiązać problem, z jakim przychodzi rodzina poprzez zrozumienie jego natury oraz źródła. Spotkania terapeutyczne trwają 1,5 h, odbywają się raz na 2-3 tygodnie.Na konsultacje i spotkania terapeutyczne zapraszamy rodziny gdy:

  • doświadczają kryzysu związanego ze stanem emocjonalnym, psychicznym jednego z członków rodziny i zauważają, że fakt ten ma wpływ na pozostałe osoby i atmosferę w rodzinie
  • doświadczają trudności związanych z komunikacją i rozmową (kłopoty w wyrażaniu i informowaniu o swoich potrzebach, niemożność podjęcia wspólnej decyzji, brak porozumienia) 
  • czują brak satysfakcji ze sposobu w jaki funkcjonują jako rodzina i chcą to zmienić 
  • przeżywają kryzys związany z zachodzącymi zmianami dotyczącymi całej rodziny, bądź poszczególnych jej członków 
  • stoją w obliczu sytuacji związanej z przewlekłą chorobą kogoś z rodziny 
  • rodzice/opiekunowie borykają się z kłopotami wychowawczymi 
  • rodzice/opiekunowie, których dziecko cierpi z powodu kłopotów, związanych z zaburzeniami odżywiania (np. anoreksja, bulimia) 
  • rodzice/opiekunowie doświadczają niesatysfakcjonującej relacji z dzieckiem, a chcą to zmienić

 

 Umów wizytę on-line


Projekt i wykonanie DUX Promotion
Akademia Psyche Facebook
Akademia Psyche Google+
Akademia Psyche Twitter