(22) 211 16 61

Psychologowie dysponują wieloma metodami testowymi dostosowanymi do psychiki dzieci w różnym wieku i uwzględniającymi rozwój ich zdolności poznawczych. Nawet dla małych dzieci istnieją odpowiednie testy psychologiczne, które pozwalają określić interesujące psychologa cechy, zdolności czy problemy. W psychologii stosuje się testy zdolności, testy projekcyjne oraz kwestionariusze osobowości. W przypadku badania dzieci, testów kwestionariuszowych nie stosuje się dlatego, że wymagają one od osoby badanej zrozumienia tekstu pisanego. Zamiast tego wykorzystuje się testy projekcyjne oraz testy zdolności. Szczególną odmianą testów psychologicznych w badaniu dziecka jest też obserwacja dziecka w kontrolowanych warunkach – na przykład podczas zabawy.
Projekt i wykonanie DUX Promotion
Akademia Psyche Facebook
Akademia Psyche Google+
Akademia Psyche Twitter