(22) 211 16 61

Mediacja to dobrowolny i poufny proces prowadzący do polubownego zakończenia sporu. To szansa na wspólne wypracowanie wzajemnie satysfakcjonującego porozumienia oraz rozwiązanie konfliktu w sposób trwały i akceptowalny przez każdą ze stron. Uczestnicy mediacji zachowują pełną kontrolę nad wszystkimi sprawami, które ich dotyczą, samodzielnie decydują o warunkach porozumienia i losie spraw, które są dla nich ważne. 

Projekt i wykonanie DUX Promotion
Akademia Psyche Facebook
Akademia Psyche Google+
Akademia Psyche Twitter