(22) 211 16 61

Coraz więcej par w Polsce jest dotkniętych problemem niepłodności. To temat niezwykle trudny dla większości osób starających się o dziecko. Na szczęście rośnie liczba osób, które podejmują decyzję o leczeniu, a sama medycyna poczyniła ogromny rozwój i dzięki temu wiele par może cieszyć się rodzicielstwem.

Terapia Metodą Tomatisa to trening słuchowy, w którym poprzez specjalne oddziaływanie dźwiękami na narząd słuchu, trwale modyfikujemy sposób słyszenia na poszczególnych częstotliwościach. Dzięki temu działamy stymulująco na wybrane obszary mózgu, przygotowujemy je do nowego rodzaju aktywności i rozwijamy możliwości intelektualne.

Spotkanie które ma na celu rozpoznanie i określenie  rzeczywistego problemu z jakim zgłasza się osoba poszukująca pomocy psychologicznej.

W trakcie konsultacji ustalane jest także jaka forma pomocy będzie najbardziej odpowiednia dla każdej osoby indywidualnie.

Na konsultację psychologiczną mogą zgłaszać się osoby odczuwające dyskomfort:

  • dorośli,
  • młodzież,
  • rodzice w sprawach dzieci
  • partnerzy lub małżonkowie przed rozpoczęciem terapii par.

Terapia jest niezbędna w sytuacjach, podczas których dziecko przeżywa trudności emocjonalno-społeczne, kłopoty w nauce...

Terapia par jest ofertą, skierowaną do małżeństw oraz par, pozostających w związku nieformalnym, zarówno heteroseksualnym jak i homoseksualnym. Spotkania terapeutyczne trwają 1,5 h i odbywają się raz na 2 tygodnie.

Zapraszamy osoby, które chcą zwalczać problemy emocjonalne i natury psychicznej, trudności interpersonalne w relacjach z partnerem, dzieckiem lub otoczeniem. Celem terapii może być poprawa zdolności do budowania głębszych relacji międzyludzkich. Motywem do podjęcia terapii coraz częściej staje się potrzeba rozwoju osobistego. Dzięki podjętej terapii psychologicznej można lepiej poznać siebie, zrozumieć własne uczucia i motywy postępowań, wniknąć w istotę problemów, które napełniły życie i uwolnić się od ich objawów.

Terapia rodzinna jest cyklem spotkań, w którym uczestniczy zazwyczaj cała rodzina. W sesjach terapeutycznych może brać udział każdy członek rodziny, bądź bliska osoba, która w istotny sposób wpływa na relację, powodującą kłopot i trudności w sytuacji rodzinnej. Podczas spotkań terapeuta towarzyszy rodzinie w procesie wzajemnej komunikacji. W sposób obiektywny i neutralny, nie osądzając i nie biorąc żadnej ze stron, terapeuta pomaga rozwiązać problem, z jakim przychodzi rodzina poprzez zrozumienie jego natury oraz źródła. Spotkania terapeutyczne trwają 1,5 h, odbywają się raz na 2-3 tygodnie.

Psychologowie dysponują wieloma metodami testowymi dostosowanymi do psychiki dzieci w różnym wieku i uwzględniającymi rozwój ich zdolności poznawczych. Nawet dla małych dzieci istnieją odpowiednie testy psychologiczne, które pozwalają określić interesujące psychologa cechy, zdolności czy problemy. W psychologii stosuje się testy zdolności, testy projekcyjne oraz kwestionariusze osobowości. W przypadku badania dzieci, testów kwestionariuszowych nie stosuje się dlatego, że wymagają one od osoby badanej zrozumienia tekstu pisanego. Zamiast tego wykorzystuje się testy projekcyjne oraz testy zdolności. Szczególną odmianą testów psychologicznych w badaniu dziecka jest też obserwacja dziecka w kontrolowanych warunkach – na przykład podczas zabawy.

Projekt i wykonanie DUX Promotion
Akademia Psyche Facebook
Akademia Psyche Google+
Akademia Psyche Twitter